Vision


Hos Vestergaard Nielsen A/S arbejder vi på at overgå standarderne for for de krav der stilles til nutidens byggeri. Vi sætter os høje mål inden for både miljø, sikkerhed og trivsel på vores pladser og arbejder målrettet på, at kvaliteten af det arbejde vi leverer er i top, og opfylder alle bygherres ønsker.


Vi har en politik i firmaet om, at være med til at uddanne fremtidens håndværkere, inden for de fag firmaet repræsentere. Vi tager ansvar for det samfund vi er en del af og giver så mange firmaet nu en gang kan  rumme, mulighed for at få sig en uddannelse. Vi arbejder målrettet på at give dem en god oplevelse, lærlinge såvel som ansatte.


Firmaet er stødt voksende og drives med sund fornuft, hen mod vores mål om at kunne udføre entrepriser på op i mod 100 millioner inden for de næste to år.
Copyright © Vestergaard Nielsen A/S