Firmaprofil


Vestergaard Nielsen A/S er et entreprenør- og ingeniørfirma beliggende i Køge. Firmaet ejes af brødrene Karsten og Morten Vestergaards Holding selskaber. Efter mange års selvstændig virksomhed, hver for sig, fusionerede vi i 2008 til det der i dag hedder Vestergaard Nielsen A/S. Firmaet har succesfuldt klaret sig gennem finanskrisen, og har nu oparbejdet en omfattende ekspertise, som er medvirkende til firmaets stærke fundament i byggebranchen.


Forretningsområder


Gennem årene har vi udviklet et bredt spekter af spidskompetencer. Vi er således specialister inden for opførelse af kontorbyggeri, skolebyggeri, idrætsbyggeri, facadeløsninger, samt afledte erhvervsrelaterede fagentrepriser og lukningsentrepriser. Vi har også, i kraft af medarbejdernes personlige referencer, et righoldigt erfaringsgrundlag inden for opførelse af alle typer boliger, skoler, plejeboliger, børnehaver, butikker og kontorbyggerier.


Vi er meget opmærksomme på at indarbejde energibesparelser og miljøforbedringer i de praktiske løsninger, gennem samarbejde med vores rådgivere. Vi er ofte blevet betroet opgaver som total- eller hovedentreprenører, hvilket vi opfatter som en tillidserklæring fra vores bygherrer.


Socialt ansvar


Vestergaard Nielsen har en lang tradition for at ansætte medarbejdere fra samfundets udsatte grupper. Vi mener ikke at socialt ansvar er et mål i sig selv, men en fremtidssikring. Arbejdskraften bliver sparsom de kommende år, hvilket medfører hård konkurrence om arbejdskraften. Ved at åbne op for denne gruppe, kan vi sikre arbejdsstyrken i vores virksomhed og dermed skabe en bedre virksomhed. Vestergaard & Nielsen er også kendt for sin ambition om at uddanne nye elever, og vi uddanner hvert år elever inden for fagene; tømrer, murer og teknisk design.


Kvalitet er en af vores kerneværdier


Høj faglighed, velfungerende medarbejdere og effektiv byggestyring er forudsætninger for, at vi hver dag stræber efter at overgå markedsstandarden for entreprenørarbejde. Ethvert Vestergaard Nielsen projekt har en kvalitetsmappe, der fungerer som et styringsværktøj for ledelse og medarbejdere. Heri samles informationer og dokumentation for den enkelte entreprise. På den måde kan alle ansatte i vores virksomhed finde de oplysninger, der bedst klæder dem på til at løse dine opgaver. For os er kvalitet nemlig også, at vi levere det, vi lover.

Copyright © Vestergaard Nielsen A/S