CRS strategi


Vestergaard Nielsen har en lang tradition for at ansætte medarbejdere fra samfundets udsatte grupper. Vi mener ikke at socialt ansvar er et mål i sig selv, men en fremtidssikring.


Arbejdskraften bliver sparsom de kommende år, hvilket medfører hård konkurrence om arbejdskraften. Ved at åbne op for denne gruppe, kan vi sikre arbejdsstyrken i vores virksomhed og dermed skabe en bedre virksomhed.


Vestergaard & Nielsen er også kendt for sin ambition om at uddanne nye elever, og vi uddanner hvert år elever inden for fagene; tømrer, murer, VVS, ventilation, bygningskonstruktion og teknisk design.


CSR er betegnelsen på virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenters (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov, de agerer derfor filantropisk.


UN Global Compact er et aftalekompleks om at “Opføre sig ordentligt” på alle områder af virksomheden, i indkøb, i produktion, i forholdet til medarbejdere etc. Mange moderne virksomheder har tilsluttet sig dette ved at undertegne dokumentet. Vestergaard Nielsen AS (VN) vil gennemføre ånden i Global Compact. Derved viser man sig som en virksomhed der tager sit samfundsansvar alvorligt - og er bevidst om det. Følgende hovedområder er dækket ind under UN Global Compact:


1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, og

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,

4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde,

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,

8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og

9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.


VN vil i sin helhed efterleve disse 10 punkter i alle aspekter af sin virksomhed, og også være helt i front på punkter som ikke fremgår af Global Compact; helt konkret i de følgende strategier (idet nogle af punkterne i Global Compact efterleves without saying):


1.               Arbejdsmiljø

VN er en attraktiv arbejdsplads med muligheder for den enkelte til udvikle sig. Her følges kompetencer og ansvar ad. Problemer løses konstruktivt, meget gerne ved at den enkelte medarbejder tager ansvar. Bagtalelse og dårlig snak tolereres ikke. Omgangstonen er direkte, uformel, uhøjtidelig. Vi når det, og vi har det sjovt medens vi når det.


2.Sikker arbejdsplads

Medarbejderne og ledelse opfordres altid til at tænke sikkerhed ind i det arbejde som udføres, også selvom det betyder yderligere omkostninger. SAFETY FIRST.


3.Arbejdsplads for alle

VN er er en arbejdsplads som ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge arbejde hos os.

Er din indstilling at du vil det du kan, er VN måske en arbejdsplads for dig. Vi hylder mangfoldigheden, og er indstillet på at finde job til dig - hvis vi har et!


4.Miljø og klima

Vi tager ansvar for vores klima og miljø. Hos Vestergaard Nielsen A/S gør vi hvad vi kan, for at skåne miljøet og indarbejde energirigtige løsninger i vores byggeprojekter. I vores indkøb, herunder krav til leverandører og underentreprenører, er det en gennemgående procedure.


Vore medarbejdere er den vigtigste ressource og efteruddannelse prioriteres derfor højt med specifikke uddannelsesforløb inden for fx energioptimering og energirenovering af eksisterende boligbyggeri. Også deltagelse i forskellige banebrydende netværk og videnssamarbejder tilfører den nyeste viden inden for miljø- og energirigtigt byggeri, og som entreprenør på renoverings- og nybygningsprojekter med fokus på energi-optimering og bæredygtighed, udvikles kompetencer kontinuerligt.


Vi følger udviklingen inden for byggebranchen tæt og er meget opmærksomme på at indarbejde energibesparelser og miljøforbedringer i de praktiske løsninger, gennem samarbejde med vores rådgivere.5.Lokalområdet

I lokalområdet som er Køge kommune ønsker VN at være en markant virksomhed som tiltrækker arbejdskraft fra kommunen. VN´s ledelse og ejere er alle fra Køge og virksomheden har sin adresse i Køge. Det samme gælder en række ansatte - og vi vil gerne have flere.


7.Uddanne næste generation

VN ser det som en mission at tilbyde lærepladser og uddannelsesmuligheder for næste generation. Vi vil udfylde vor andel af dette vigtige ansvar og derfor skal mindst 5% af vore ansatte til enhver tid være lærlinge/elever.


8.Del af overskuddet til velgørende formål

Vi vil til alle tider udlodde en del af overskuddet til velgørende formål.


FAKTA pr. maj 2015:

50 ansatte

Heraf 6 lærlinge

7 kvinder

8 andengenerationsindvandrere

Vi har 2 flexlønnede

20 udlærte tømrer

19 ansatte er bosiddende i Køge KommuneCopyright © Vestergaard Nielsen A/S